pasos

Šta da radite ako vam ukradu dokumenta u inostranstvu

Krađa dokumenata je veliki problem, a ukoliko do toga dođe „preko grane“, situacija je neuporedivo komplikovanija, pošto mnoge „papire“ možete ponovo da izvadite tek kad se vratite kući. Na prvom mestu, bez pasoša ne možete da se vratite kući! To znači da je neophodno da odmah obavestite policiju zemlje u kojoj se nalazite i zatražite […]

Pročitajte više